ایام

این وبلاگ در مورد برخی از درس های تعلیمات اجتماعی راهنمایی است که به بررسی کلی درس پرداخته و پیشنهاداتی را برای معلمین مطرح میکند

بانک در زندگی ما چه نقشی دارد؟
نویسنده : زهره مقدم پور - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۱
 

هدف کلی:آشنایی دانش آموز با وظایف بانک و نظام بانکداری

اهداف رفتاری:دانش آموز بتواند چند مورد از کارکرد های بانک را توضیح دهد....دانش آموز بتواندچند مورد از  وظایفی را که مردم در مقابل بانک دارند نام ببرد.

تعریف مفاهیم اساسی :

مهمترین وظیفه بانک چیست؟.....قرض الحسنه پس انداز چیست؟.......قرض الحسنه جاری چیست؟.....سپرده سرمایه گذاری چیست؟......و....

فعالیت های خارج از کلاس:دانش آموز در رابطه با چک یا سفته یا اوراق مشارکت تحقیقی به کلاس ارایه دهد.

پیشنهاد میشود دانش آموزان به گردش علمی برده شوند.